Improve your health by learning
Diabetes
Diabetes-Monitoring
< Go back
 • /articles/planning-when-to-check-your-glucose-here-here-some-tips

 • /articles/ju-jia-xie-tang-shi-yao-shi-hou-ce-bi-jiao-hao

 • /articles/ju-jia-xie-tang-shi-mo-shi-hou-ce-bi-jiao-hao

 • /articles/monitoreando-su-glucosa-aqui-le-explicamos-cuando-medirsela-monitoring-glucose-heres-when-to-check

Kiểm tra đường huyết? Đây là những thời điểm bạn cần theo dõi! (Monitoring Glucose? Here's When To Check!)

Nina Ghamrawi, MS, RD, CDE
June 16, 2023
February 16, 2024

Bạn hay quên kiểm tra đường huyết thường xuyên? Bạn không chắc chắn thời điểm tốt nhất để kiểm tra? Quên máy đo ở nhà hoặc phải tạm dừng công việc để kiểm tra thật là không thuận tiện và mệt mỏi. Vì vậy, việc thiết lập kế hoạch là rất quan trọng để bạn có thể dễ dàng kết hợp việc kiểm tra đường huyết vào thói quen và công việc hàng ngày.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những hoạt động mà bạn sẽ muốn kiểm tra đường huyết và một lịch trình thường xuyên dành cho nhu cầu mỗi người.

Đa số các bác sĩ và chuyên gia về tiểu đường thường khuyến nghị theo dõi đường huyết trước và sau mỗi bữa ăn chính trong ngày và trước khi đi ngủ, nhưng tuỳ thuộc vào lối sống của bạn, bạn có thể sẽ có những nhu cầu khác nhau. Dựa vào tình huống, lối sống và mục tiêu của bạn, một số gợi ý sau có thể được áp dụng cho bạn:

 • Trước khi sử dụng insulin
 • Ít nhất một lần mỗi ngày nếu bạn sử dụng thuốc tiểu đường - chuyên gia tiểu đường hoặc bác sĩ của bạn có thể giúp bạn xác định thời điểm phù hợp nhất
 • Chọn lượng tinh bột (carbohydrates) nào phù hợp với bạn: kiểm tra cả trước khi bạn ăn bữa đầu tiên và sau đó 2 giờ. Chụp ảnh bữa ăn của bạn để theo dõi.
 • Trước khi tập thể dục, lái xe hoặc tiếp xúc với máy móc nguy hiểm để đảm bảo đường huyết của bạn ở mức an toàn cho các hoạt động đó.
 • Sau khi tập thể dục, để xem hoạt động đã ảnh hưởng như thế nào đến đường huyết của bạn và ăn nhẹ nếu cần.
 • Khi bạn bị bệnh, đường huyết sẽ không ổn định và khó đoán. Hãy cố gắng theo dõi thường xuyên hơn khi bạn bị bệnh.
 • Khi bạn cảm thấy các triệu chứng hạ đường huyết (đường huyết thấp)
 • Khi bạn cảm thấy các triệu chứng tăng đường huyết (đường huyết cao)

Thông thường, khi bạn muốn cải thiện mức đường huyết qua đêm hoặc đường huyết lúc đói, hãy kiểm tra:

 • Đường huyết trước khi ăn mỗi buổi sáng,
 • VÀ đường huyết trước khi ngủ mỗi đêm.

Khi bạn muốn cải thiện đường huyết vào ban ngày hoặc khi bạn thấy đường huyết tăng trong ngày, hãy kiểm tra:

 • Trước và sau mỗi bữa ăn, như đã đề cập ở trên
 • VÀ trước khi đi ngủ.
 • VÀ trước và sau 30 phút sau mỗi lần tập thể dục.

Có rất nhiều lí do để bạn kiểm tra đường huyết thường xuyên hơn. Hãy nói chuyện với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về thời gian và số lần kiểm tra hàng ngày để đạt hiệu quả tốt nhất cho việc kiểm soát tiểu đường và lịch trình của bạn. Khi bạn đã có một lịch trình kiểm tra tốt và hiểu vì sao bạn cần kiểm tra ở các tình huống khác nhau, việc đo đường huyết thường xuyên sẽ trở nên dễ dàng và trở thành một phần thói quen hàng ngày của bạn.

Can’t find what you need?

Contact Us